Protecţia datelor cu caracter personal

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către firma Rellox s.r.o.

Compania Rellox s.r.o., NI 27140130, cu sediul în Praga (societate înregistrată în Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul municipal din Praga, compartiment C., dosar 99306), declară că colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislaţia UE aplicabilă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal).

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal şi transparent şi sunt solicitate doar datele rezonabile, relevante și necesare pentru cu scopul prelucrării.

I. DE CE COMPANIA RELLOX COLECTEAZĂ ŞI PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL (DCP)?

Compania Rellox s.r.o. colectează şi procesează DCP în legătură cu obiectul de activitate, ceea ce înseamnă, în special, intermedierea achiziţionării şi vânzării de imobile în străinătate şi furnizarea de servicii conexe. Rellox este autorizată / obligată să proceseze DCP din următoarele motive:

  • prelucrarea este necesară pentru a îndeplini un contract al cărei parte contractantă este persoana vizată,
  • prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligaţie legală care se raportează la Rellox,
  • prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale Rellox,
  • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea DCP pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

II. MĂSURA ÎN CARE DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE

În legătură cu activitatea companiei Rellox (denumită în continuare doar Rellox) şi în ceea ce priveşte scopul prelucrarea DCP, categoria DCP în cauză, categoria beneficiarilor de DCP şi durata procesării DCP, Rellox distinge persoanele / entităţile specificate mai jos, ale căror DCP sunt colectate de Rellox și prelucrate ulterior. Pentru fiecare entitate Rellox specifică informaţii relevante cu privire la prelucrarea DCP.

II.I. Client Parte contractantă

Prin Client "Parte Contractantă" se înţelege o persoană care prin intermediul Rellox a realizat, realizează sau se pregăteşte să realizeze o tranzacţie comercială, cum ar fi achiziţionarea sau vânzarea unui imobil.

Mai multe informaţii u privire la prelucrarea DCP ale unui Client Parte Contractant

II.II. Client Persoană Interesată

Prin Client Persoană Interesată se înţelege o persoană care şi-a manifestat interesul de a realiza prin intermediul Rellox o tranzacţie comercială, cum ar fi achiziţionarea sau vânzarea unui imobil. De regulă, este vorba despre persoane care solicită mai multe informaţii despre imobile, despre condiţiile tranzacţiilor şi despre serviciile Rellox. De asemenea, este vorba şi despre persoane care solicită la Rellox intermedierea vizitării unui imobil şi intermedierea negocierilor cu o viitoare contrapartidă contractuală.

Mai multe informaţii cu privire la prelucrarea DCP ale unui Client Persoană Interesată

II.III. Abonat la newsletter prin e-mail

Prin "Abonat la newsletter prin e-mail" se înţelege o persoană care s-a abonat activ la primirea de newsletter prin e-mail de la Rellox.

Forma completă a consimţământului de abonare la newsletter şi cu prelucrarea DCP, se găseşte AICI.

Mai multe informaţii cu privire la prelucrarea DCP ale unui Abonat la newsletter prin e-mail.

II.IV. Vizitator al site-ului web al companiei Rellox

În afară de scurtele fişiere de text create de serverul web, aşa-numitele cookies, Rellox nu colectează de pe site-ul web propriu niciun fel de alte DCP. Mai multe informaţii cu privire la cookies se găsesc în secţiunea Prevederi legale. Din punct de vedere al protecţiei şi prelucrării DCP, datele personale furnizate de persoana vizată prin intermediul formularelor de contact sunt soluţionate AICI.

II.V. Angajaţi, colaboratori, candidaţi la un loc de muncă

Angajaţii sunt persoane care lucrează pentru Rellox în baza unui contract de muncă (relaţie de muncă, acord de muncă).

Colaboratorii sunt persoane care lucrează pentru Rellox în cadrul unei alte relaţii juridice, de exemplu pe baza unui contract de realizare a unei lucrări de autor etc.

Candidaţi la un loc de muncă sunt persoane care au furnizat DCP către Rellox în scopul evaluării competenţelor pentru un loc de muncă în Rellox.

Mai multe informaţii despre prelucrarea DCP pentru Angajaţi, colaboratori, candidaţi la un loc de muncă.

III. ADMINISTRATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Administrator al DCP este compania Rellox s.r.o., NI 27140130, cu sediul în Praga, înregistrată în Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul municipal din Praga, compartiment C., dosar 99306.

IV. SIGURANŢA ŞI MANIPULAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RELLOX colectează şi procesează informaţii şi documente care conţin DCP într-o formă scrisă şi electronică. DCP sunt disponibile doar unor persoane autorizate. Rellox manipulează DCP astfel încât să se asigure siguranţa acestora împotriva utilizării abuzive şi ilegale şi împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării.

Compania Rellox are implementate regulamente de securitate şi regulamente de protecţie DCP. Scopul regulamentului de protecţie al DCP este acela de a defini şi actualiza regulile de prelucrare a DCP în cadrul companiei şa cum prevede art. 32 GDPR şi de a reglementa drepturile persoanelor vizate de a avea acces la DCP proprii aşa cum prevede art. 15 GDPR şi de a anunţa cazurile de perturbare a securităţii DCP în temeiul art. 33 şi 34 GDPR.

PROCESATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

DCP sunt prelucrate direct de Administrator (compania Rellox). Administratorul poate prelucra DCP şi prin intermediul altor entităţi, cum ar fi furnizori de servicii IT, birouri de avocatură, contabili etc. Rellox îşi alege astfel de procesatori şi negociază cu ei condiţiile de asigurare a protecţiei drepturilor persoanelor vizate. Prin contractarea procesatorului administratorul nu este scutit de responsabilitate faţă de DCP.

VI. PREDAREA DCP ÎN STRĂINĂTATE

Deplasarea liberă a DCP nu poate fi limitată în state din UE şi CEE.

VII. OBLIGATIVITATE DE INFORMARE A ADMINISTRATORULUI ŞI DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate (persoană ale cărei DCP sunt colectate şi prelucrate de Rellox) au dreptul de a fi informate de administrator despre prelucrarea DCP ale lor. Persoanele vizate au următoarele drepturi:

a) dreptul de acces la DCP proprii;
b) dreptul la rectificare;
c) dreptul la ştergere („dreptul de a fi uitat“);
d) dreptul la limitarea prelucrării datelor;
e) dreptul de obiecta prelucrarea şi
f) dreptul de a depune o plângere pentru prelucrarea DCP.

Dreptul de acces înseamnă că persoana vizată poate solicita confirmarea din partea administratorului că datele personale referitoare la subiect sunt prelucrate sau nu şi, dacă da, în ce scop, în ce măsură, cui sunt puse la dispoziţie, cât timp vor fi prelucrate, dacă entitatea are dreptul de a modifica, şterge, limita sau de a se opune procesării, de unde a obţinut administratorul datele personale şi dacă prelucrarea DCP se bazează  pe luarea automată a deciziilor, inclusiv eventuala creare de profiluri. Persoana vizată are dreptul să obţină o copie a DCP, prima fiind gratuită, iar administratorul poate solicita rambursarea în mod rezonabil a costurilor administrative.

Dreptul la rectificare înseamnă că persoana vizată poate în orice moment să solicite administratorului corectarea sau completarea DCP dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul de ştergere înseamnă că operatorul trebuie să şteargă DCP dacă (i) nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (ii) prelucrarea este ilegală; (iii) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive imperative justificabile pentru prelucrare sau (iv) legea îi impune administratorului.

Dreptul de a limita procesarea înseamnă că, până când administratorul nu a rezolvat toate chestiunile litigioase contestate privind prelucrarea DCP ale persoanei vizate, administratorul trebuie să limiteze procesarea DCP ale persoanei vizate astfel încât acestea să fie doar stocate și eventual utilizate numai în scopul determinării, aplicării sau apărării revendicărilor legale.

Dreptul de a obiecta înseamnă că persoana vizată poate ridica obiecţii faţă de prelucrarea DCP prelucrate de administrator în scopuri de marketing direct sau datorită unui interes legitim. Dacă persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, DCP nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Persoana vizată îşi poate exercita toate aceste drepturi contactând compania Rellox la adresa de e-mail info@rellox.ro.

Aceste principiile de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal de către firma Rellox s.r.o. sunt valabile de la data de 25 mai 2018.

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu:

Hot tips | Avem pentru Dvs. Pregătit peste 6000 de imobiliare din toată lumea Ofertă completă

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu: