Informaţii cu privire la prelucrarea DCP ale unui Client Persoană Interesată

Prin Client Persoană Interesată se înţelege o persoană care şi-a manifestat interesul de a realiza prin intermediul Rellox o tranzacţie comercială, cum ar fi achiziţionarea sau vânzarea unui imobil. De regulă, este vorba despre persoane care solicită mai multe informaţii despre imobile, despre condiţiile tranzacţiilor şi despre serviciile Rellox. De asemenea, este vorba şi despre persoane care solicită la Rellox intermedierea vizitării unui imobil şi intermedierea negocierilor cu o viitoare contrapartidă contractuală.

Scopul prelucrării DCP:

 • Elaborarea ofertelor comerciale şi trimiterea acestora către Persoana interesată.
 • Pregătirea unor documente informative cu privire la imobile, piaţa imobiliară, condiţiile tranzacţiilor etc.
 • Asigurarea şi organizarea vizitării personale a imobilelor.
 • Intermedierea contactului cu o viitoare contrapartidă contractuală sau cu reprezentanţii acesteia.
 • Intermedierea contactului cu alte persoane care au un ro important pentru decizia Persoanei interesate în ceea ce priveşte realizarea tranzacţiei comerciale (cum ar fi avocat, consultant fiscal etc.).
 • Alte activităţi în baza cererii active a Persoanei interesate.

Categorii de DCP vizate:

 • Prenumele şi numele.
 • Nr. telefon de contact
 • Adresă de e-mail de contat

Notă: În unele cazuri, când Persoana interesată îşi manifestă interesul de a vizita imobilul sau de a avea o întrevedere personală cu viitoarea contrapartidă contractuală, Rellox va solicita Persoanei interesate semnarea unei aşa-zise Declaraţii de intenţie, în care se specifică ora, locul şi condiţiile vizitării sau ale întâlnirii. Această Declaraţie de intenţie va putea conţine următoarele DCP ale persoanei vizate:

 • Prenumele şi numele.
 • Data de naştere.
 • Domiciliul stabil.
 • Adresa de contat.
 • Nr. telefon de contact.
 • Adresă de e-mail de contat

Categorii de beneficiari ai DCP:

 • Angajaţi şi persoane autorizate de administratorul DCP, care au nevoie de aceste DCP pentru a respecta scopul prelucrării.
 • Parteneri de afaceri ai companiei Rellox, cum ar fi vânzători/cumpărători de imobile sau reprezentanţi ai acestora etc.
 • Companii care organizează închirierea imobilului în cauză.
 • Birouri de avocatură.
 • Notari.
 • Consultanţi fiscali.
 • Consultanţi de credite ipotecare.
 • Furnizor de servicii IT.
 • Eventual, alte persoane relevante pentru scopurile prelucrării DCP.

Durata de timp în care DCP sunt procesate

Rellox are dreptul de a prelucra DCP furnizate ale Persoanei interesate pe o durată de timp în care se presupune că această persoană este interesată să colaboreze cu Rellox. Această perioadă este stabilită la 10 ani de la data la care Persoana interesată şi-a manifestat interesul de a colabora cu Rellox.

În cazul Persoanei interesate care prin intermediul Rellox a absolvit (personal sau printr-un reprezentat numit) vizitarea imobilului sau întâlnirea personală cu reprezentantul potenţialei contrapartide contractuale, durata de prelucrare a DCP este de 10 ani de la data în care vizitei sau a întâlnirii.

Prin data concretă a ştergerii DCP din baza de date a Rellox se înţelege data de 24 mai a anului următor împliniri a 10 ani de la data specificată mai sus.

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu:

Hot tips | Avem pentru Dvs. Pregătit peste 6000 de imobiliare din toată lumea Ofertă completă

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu: